BẮT ĐẦU CUNG CẤP CỌC CHO DỰ ÁN CELADON CITY - PLOT A6

Sau khi hoàn thành cung cấp cọc cho phân khu A5 thuộc dự án Celadon City, Hưng Long Phước tiếp tục được chọn làm nhà cung cấp cọc cho phân khu A6.

 

 

Tại dự án này, Hưng Long Phước cung cấp hơn 20.000 m cọc D450 và D600.

Một số hình ảnh thực thế tại công trường: