TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU

Năm 2015 Hưng Long Phước (HLP) bắt đầu ký kết hợp đồng cung cấp cọc đầu tiên cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 – Hậu Giang do PVN làm Chủ đầu tư. Tổng khối lượng cọc của dự án lên tới 400,000m đối với các loại cọc D400, D600, D700,D800.

Tổng quan về dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

 

Được biết Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 có công suất hoạt động 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2x600MW), xây dựng trên diện tích 115,2 ha tại Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 D700 và D800 Piles

 

Đến tháng 06/2019 HLP đã thực hiện đến 95% khối lượng của dự án. Theo đánh giá của Tổng thầu và Chủ Đầu Tư, HLP là một trong những nhà thầu có chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của dự án và mong muốn tiếp tục là đối tác trong các giai đoạn tiếp theo cũng như những dự án khác trong tương lai.

 

Pressing D600 piles on site

 

Gather D600 pile 

 

Dự kiến chúng tôi sẽ hoàn thành dự án vào 31/12/2019 theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư.