HOÀN THÀNH DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY THỨC ĂN THỦY SẢN SKRETTING- NUTRECO

Vượt qua quá trình đấu thầu và sự khảo sát đánh giá về năng lực và dịch vụ, Hưng Long Phước được Chủ đầu tư  là Công ty TNHH Nutreco International Việt Nam trao thầu thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy thức ăn thủy sản Skretting  http://www.skretting.com/vi-vn/ chi nhánh Long An.

Hình ảnh lễ khởi công dự án
Hình ảnh lễ khởi công dự án

Cụ thể, Hưng Long Phước đảm nhiệm tổng thầu cho công tác xử lý mặt bằng, thi công hàng rào, cung cấp và thi công ép cọc theo tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn lao động theo quy định của Chủ đầu tư. 

Hình ảnh xử lý mặt bằng

Đặc thù của dự án thi công trong phạm vi mặt bằng có nhà máy hiện hữu nên công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu. Hưng Long Phước tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn và hướng dẫn của Chủ đầu tư.

Công tác cung cấp thi công ép cọc

Hưng Long Phước đã hoàn thành dự án theo tiến độ và chất lượng đã cam kết dưới sự hài lòng và thỏa mãn của Chủ đầu tư về dịch vụ cũng như công tác phối hợp với Ban quản lý dự án Nutreco.