HƯNG LONG PHƯỚC KHỞI ĐỘNG CUNG CẤP CỌC CHO DỰ ÁN “METROPOLE THỦ THIÊM”

Được xem là đối tác chiến lược, Hưng Long Phước tiếp tục hợp tác với Coteccons Group thực hiện dự án Metro Pole Thủ Thiêm thuộc Khu Đô Thị Phức hợp Sóng Việt, Thủ Thiêm, Quận 2.

 

Toàn cảnh dự án

 

Metro Pole Thủ Thiêm là một trong những dự án cao cấp và trọng điểm của Tập Đoàn Sơn Kim Land. Do đó, việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho dự án phải có năng lực và chất lượng cao và Hưng Long Phước là một trong những nhà thầu đáp ứng yêu cầu.

 

Cung cấp và thi công ép cọc tại dự án

 

Ngày 31/05/2019 Hưng Long Phước bắt đầu cung cấp cọc cho dự án với khối lượng hơn 40,000 m cọc D500 trong thời gian 30 ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

 

Cung cấp và thi công ép cọc tại dự án